Math4kid är en avancerad sajt för att lära sig matematik som passar barn från dagis till de lägre skolklasserna. Inlärning sker genom spel och utmaningar, som gör att barn kan exponeras för matematikstudier på ett roligt och åldersanpassat sätt. Genom detta upplevelsebaserade lärande kommer barn att älska aritmetik från en ung ålder, något som kommer att påverka deras framtid. Spelen på sajten har utvecklats i samråd med pedagogisk personal och lärare. Läs mer